Chceme-li stavět dům, budovat bazén, připojovat odpad na veřejnou kanalizaci, přivést do domu plyn či elektřinu … vždy přichází jako první na řadu zemní práce. Kvalitně a dobře provedený základ je nezbytnou podmínkou pro úspěšnou stavbu a ovlivňuje její konečný výsledek. Zemní práce zahrnují dvě kategorie.

bagr při práci

· Výkopy – práce pod úrovní terénu, kdy pomocí strojů dochází k rozpojování zemin, vykopaná zemina se odváží mimo staveniště, kde zůstane k dalšímu použití.
1. Rýha – dlouhý, úzký a otevřený výkop se svislými nebo šikmými stěnami, hloubí se rypadly
2. Jáma – vyhloubenina v zemi, ve které se budují spodní stavby
3. Šachta – výkop pod úrovní okolního terénu, jehož největším rozměrem je hloubka. Často je šachet třeba při zakládání železobetonových konstrukcí na patkách. Hloubí se rypadly s drapákem nebo lopatovými rypadly.

· Sypané konstrukce – zde se uplatňuje přebytečná uschovaná zemina z výkopu
1. Násyp – nasypaná vrstva zeminy nad původní úrovní terénu
2. Zásyp – zasypání do úrovně původního terénu
3. Obsyp – ochranná vrstva, která obsypává např. potrubí pod povrchem terénu a tím ho chrání před poškozením. Obsypává se pod i nad povrchem terénu

výkop na silnici

· Ruční výkopové práce – jsou spíše doplňkovou činností, uplatní se při menších výkopech, úpravě terénu nebo při ručním začistění výkopu provedeného strojem.
Zemní práce Praha sevisvirivychvan.cz vám rádi poradí a zajistí vámi požadované zemní práce v Praze a okolí.
Stroje, které se používají při zemních pracích jsou různého typu. Nejběžnější jsou rypadla, která zeminu těží a nakládají. Dále nakladače, které nakládají zeminu a dokážou ji na kratší vzdálenost i přemístit. Velké uplatnění najdou univerzální traktorové stroje, zhutňovací stroje, což jsou většinou válce či jiné stroje pro pěchování. Potřebné jsou i vrtné soustavy, a hlavně nákladní auta. Pro provádění zemních prací existuje řada nařízení a přísné zásady bezpečnosti práce, kterými je třeba se řídit.