V dnešní době mají lidé k dispozici nepoměrně více informací, než kdykoliv dříve v historii lidstva. Vděčíme za to především rozšířenosti internetu, který se začal masivně šířit od počátku tohoto tisíciletí. V nynější epoše již má v západním světě přístup k internetu drtivá většina obyvatel, a i mimo západní svět se internet postupně rozšiřuje doslova závratnou rychlostí.
newsletter
Na internetu můžeme vyhledávat nejen zprávy a novinky ze všech možných oblastí lidského života, politikou a bulvárem počínaje, zprávami o nových vědeckých objevech konče. Tím však možnosti, které nám internet poskytuje, ani zdaleka nekončí. Na internetu si dnes můžeme číst i knihy, prohlížet nová čísla časopisů, a díky postupující digitalizaci můžeme prostřednictvím monitorů a obrazovek nahlížet i do archivů, starých rukopisů a původních, třeba i stovky let starých knih.
Všechny tyto výdobytky moderní doby člověku umožňují, aby se prostřednictvím internetu vzdělával takřka v jakékoliv oblasti. Rozšířenost internetu a obrovské množství informací na něm však s sebou přináší i značná úskalí. Jedním z hlavních problémů je nepochybně možnost takřka neomezeného šíření nejrůznějších dezinformací, hoaxů, lží či polopravd. Je to zřejmě nutná daň za to, že si dnes na internetu může téměř každý vyhledat téměř cokoliv. Proto je velmi důležité, aby lidé měli alespoň základy informační gramotnosti a především aby uměli ověřovat zdroje a aby byli při využívání internetu alespoň trochu skeptičtí k informacím, které si přečtou.
newsletter
Dnes je totiž na internetu již tak velké množství informací a webových stránek, že leckomu může činit problém se v tom množství vyznat. Dalo by se říct, že můžeme mluvit o určité „informační přesycenosti“. Je tedy možné konstatovat, že internet je určitě dobrým sluhou, ale může být velmi zlým pánem. Internet nás může, při jeho obezřetném využívání, informačně velmi obohatit a dokonce nás i naučit mnoha novým věcem, avšak zároveň nás také může uvést v omyl, „obelhat nás“ a vyvolat v nás dojem, že je pravdou něco, co jí ve skutečnosti není.