Kdo bydlí v paneláku, byť ve svém vlastním bytě, ví, že je potřeba se starat i o společné prostory. A vzhledem k tomu, že vlastnictví je zde rozděleno mezi mnoho majitelů, je potřeba tuto situaci nějakým způsobem řešit tak, aby to bylo pokud možno spravedlivé.

Dříve byla tímto řešením bytová družstva. Ta samozřejmě existují i dnes, avšak v mnohem menší míře. V současné době jsou již poněkud zastaralá a mnohdy neberou v úvahu současný vývoj situace. Proto bylo potřeba přijít s něčím novým. Tím něčím se ukázalo být společenství vlastníků jednotek.

sídliště se zateplenými paneláky

Jedná se o organizaci, jejímiž členy jsou všichni majitelé bytů v daném domě. Toto společenství pak řeší záležitosti, které ovlivňují všechny majitele, případně se týkají společných prostor. Jedná se například o zateplování domu, opravu výtahu či střechy, nové natření chodeb a mnohé další.

Peníze se získávají tak, že každý z vlastníků přispívá měsíčně určitou, předem danou částku do společného fondu oprav. Peníze v něm uložené se pak použijí na tyto účely. Je tedy jasné, že peníze zde nejsou neomezené, a že je potřeba s nimi dobře hospodařit.

starý typ panelákového sídliště

Ovšem je zde také otázka odpovědnosti. Samozřejmě tyto záležitosti se řeší hlasováním, avšak je potřeba mít nějakou osobu, která bude kontaktovat vybranou firmu, případně půjde vyřídit povolení na úřady. Z tohoto důvodu musí být vždy zřízen statutární orgán SVJ.

Obvykle se jedná pouze o jednu osobu, předsedu, avšak pokud se jedná o velký dům s větším počtem vlastníků, je možné, že jich bude více, a každý z nich bude mít specifickou úlohu – někdo se bude starat o finance, další bude vyřizovat povolení, a tak dále. Je pochopitelné, proč je tento postup nutný. Koneckonců, jednat může vždy jen jeden člověk, a to i v tomto případě.

Do statutárního orgánu se nejčastěji lidé volí. Kdo má zájem, může kandidovat například na funkci předsedy, a jím se stane ten, který od jednotlivých vlastníků získá nejvíce hlasů. Na něm pak je, aby zastupoval zájmy všech obyvatel domu. A to rozhodně není jednoduché.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup